Disney Culture Experience, Disney International Program 2019

น้องๆสามารถจองที่นั่ง Roadshow โดยส่งข้อความ Message ผ่านทาง Facebook ของ London House ที่: www.facebook.com/londonhousecm (รับจองทางเดียวเท่านั้น ไม่รับจองทางโทรศัพท์) เนื่องจากผู้สมัครฟัง Roadshow มีจำนวนมาก น้องๆจะได้รับการยืนยันเป็นข้อความตอบกลับ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากส่ง Message ทุกคนจะได้ข้อความตอบกลับค่ะ กรุณาส่งข้อความจองใน Page เท่านั้นนะค่ะ เราจะรับจองตามลำดับที่จองในหน้า Facebook Page ของ Londonhousecm นะคะ

เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด กรุณาส่งรายละเอียดให้ชัดเจน 1.ชื่อ-นามสกุล 2.มหาวิทยาลัย 3.เบอร์ติดต่อ 4.รอบ: 1 Account / 1 รอบ / 1 ที่นั่ง ไม่รับจองที่แทนกันนะคะ 1 คน 1ที่เท่านั้น / ชื่อต้องตรงกับ Transcript ที่จะยื่นนะคะ

 

เชียงใหม่:

เชียงใหม่: วัน เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 สถานที่โรงเรียน London House ถ.เวียงแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มี2รอบ: เวลา 13.30น-14.30 (50ที่นั่ง-เต็มแล้ว)// เวลา 15.00-16.00(50ที่นั่ง-เต็มแล้ว)

*** สำหรับน้องๆที่เรียนทางภาคเหนือเท่านั้นนะคะ***

 

กรุงเทพ: ตารางยังไม่ออก ต้องรอทางDisney อนุมัติค่ะ

 

(ส่งข้อความมาจองทางpage นะคะ กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบ)

 

สำหรับน้องๆที่จองแล้วไม่สามารถย้ายรอบได้นะคะ สำหรับคนที่จองแล้ว แต่ไม่สามารถมาได้ ให้ปล่อยเป็น No show เลยวันที่จองไปแล้วถึงจะจองใหม่ได้ค่ะ
กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที เพื่อลงทะเบียน : แต่งกาย สุภาพ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนิสิต
เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในวัน Roadshow:

1. ใบคะแนน Transcript เป็นภาษาอังกฤษ (Unofficial transcript) สามารถปริ้นออกจาก Computer ได้ ต้องมีชื่อผู้สมัครนะคะ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า GPAเฉลี่ย รวม 2.75
2). บัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา
เอกสารต้องครบนะคะ หากไม่ครบเราจะไม่ออกใบ interview Code ให้ค่ะ

Roadshow zoning ตามสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่: สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ พิษณุโลกขึ้นไป ตัวอย่าง ใครที่อยู่แม่ฟ้าหลวง มหาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ครอบครัวจะอยู่ที่กรุงเทพ ก็ต้องมาฟัง Roadshow ที่เชียงใหม่ /เชียงราย

กรุงเทพ: สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ภาคอื่น ยกเว้นภาคเหนือ ตัวอย่าง ใครที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ถึงแม้ครอบครัวจะอยู่ที่เชียงราย ก็ต้องมาฟัง Roadshow ที่กรุงเทพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟังที่ กรุงเทพ

ในงาน Roadshow จะแจกใบ Interview Card ซึ่งจะแบ่งเป็น Zoning จะไม่แจกใบภาคเหนือในงานของกรุงเทพ จองให้ถูก Location นะคะ

ผู้ปกครอง สามารถฟังข้าม Zone ได้ แต่จะไม่สามารถเป็นตัวแทนฟังหรือรับใบInterview code แทนได้ สำหรับผู้ปกครองไม่ต้องจองค่ะ

Roadshow – FREE
จะไม่มีการเก็บเงินใดๆ ในการดำเนินการสมัคร เช่น ค่าเข้าฟัง Road Show, ค่าสมัครรอบแรก, ค่าสัมภาษณ์รอบที่ 1 และ Final Interview กับทาง Disney
ติดตาม Website ของเราบ่อยๆนะคะ มีการเพิ่มสถานที่และรอบอยู่เรื่อยๆค่ะ